PLANLEGGINGSDAGER 2017/2018

Barnehagen har i samarbeid med SU blitt enige om disse planlegginsdagene:

16. august

9. oktober

17. november

2. januar

3. april