TRADISJONER

Gleden ved gjenkjennelse...
Tirsdager kl.9.10  Morgengym    
Fredager kl. 9.10 Storsamling  
Diverse minikonserter i kirka
Siste mandag i mnd: Ryddedag/miljødag

3.09   Grillfest v AU kl. 16.30
01.10  Verdensbarnedag
25/28.9 Dugnad - onsdag og lørdag
23.10  Høsttakkefest og Generasjonstreff
07.11" Gamle barn" treff -
29.11: Begynner felles adventsamlinger
.12  Adventsgudstjeneste i kirka    
06.12 Nissefest
12.12  Luciafest/julefest v. AU ca.17.00
12.02  Pizzakveld v. AU ca 17.00
Uke 7:  Vinterleker i Håholen
28.02 "Gamle barn treff"   
07.03  Storsamling : Kvinnedag/faste
19.02  Karneval .
3.03  Vi får utdelt fastebøsser
18.03  Kunstkafe
?         Påskevandring i kirka

24.04: Gamle barn - treff              
Uke12 Storsamlinger:Påske   
           Påskefrokoster avd. v                  
15.03  Eggekoking i skogen
30.04  Såverksted
07/10.05 Dugnad onsdag og lørdag
16.05 Markere 17. mai  og    
 3.06  Sporløype v/AU           
05.06: Sommertur - ut i naturen -alle barna

06.06: Pinsen-kirkens bursdag: markering