MI - DE MANGE INTELLIGENSER

MI = De mange intelligensers pedagogikk. Menneskesyn: Helhetlig syn på menneskers evne til å utvikle seg. Bygger på Howard Gardners spesielle hjerneforskning. Han kom frem til at vi alle har spesielle/selvstendige evner - foreløpig avklart som 8 forskjellige intelligenser.

Mer om MI - teorien:

Vi mennesker er alle født med evner for et eller annet. Intelligensene er uavhengige av hverandre - men også avhengige av hverandre. Vi har ikke våre sterke sider innenfor samme intelligens. "Styrkene" våre, det vi er best på, er avhengig av stimuli, interesser og kultur.

"Hvis et menneske får utvikle sine sterke sider, får man selvtillit, gå -på-mot og nysgjerrighet som kan åpne for nye sider av livet og kulturen for en."(Howard Gardner"

Les mer i heftet: "Slik har vi det i Håholen.."