Nyhetsarkiv

 • LUCIAFEST

  Torsdag 12. desember arrangerer AU Luciafest i Lura Kirke kl.1700.
  4 og 5 åringene møter 1645 i barnehagen.
  Det blir Luciatog, sang, ord fra Marianne (kateket), mat, julespill og kanskje kommer nissen.
  Påmelding og mer info henges opp i garderobene.

 • HØSTTAKKEFEST MED GENERASJONSTREFF

  Tirsdag 29. oktober inviterer vi oldeforeldre, besteforeldre, foreldre og søsken til høsttakkefest/ generasjonstreff kl. 1430. Alle gjester møter inne i kirka og så kommer vi i barnehagen opp dit i samlet flokk. Etter samlingen i kirka blir det middag og kake i barnehagen.
  Plakater med påmelding og mer info finner dere i garderoben når det nærmer seg.

 • INTERNASJONAL FEST 3. OKTOBER KL 1630

  I forbindelse med internasjonal uke arrangerer AU internasjonal fest for barn og foreldre.
  Fint om alle kan ta med en rett fra sitt hjemland til felles buffet. (vietnamesisk, norsk, russisk, tamilsk, albansk m.m.)
  AU ordner med kaffe, saft, kake og det vi trenger av servise og bestikk.
  Velkommen!

 • FOTOGRAFEN KOMMER

  20. september kommer fotografen for å ta gruppebilder på alle avdelinger. Han starter fotografering ca. 0915. Fint om alle er på plass til kl.0900 denne dagen.

 • DUGNAD

  Høstens felles dugnad er satt opp til 5. og 7. september 2019
  Mer info og påmelding kommer. Håper mange har anledning til å delta.

 • FORELDREMØTE 29. AUGUST

  Velkommen til foreldremøte torsdag 29. august 2019 kl.19-21
  Vi møtes på kjøkken for litt felles informasjon. Deretter går vi avdelingsvis.

 • EGG PÅ PLASS I RUGEKASSEN

  Nå har vi fått hentet egg til rugekassen vår. 4-åringene har ekstra ansvar med å følge med på utviklingen og passe på at egga har det bra i rugekassen. Vi har hentet 10 egg og venter i spenning frem mot klekking om ca. 21 dager (starten på uke 15).

 • FORELDREMØTE 4. APRIL 2019

  Det blir foreldremøte 4. april kl. 1900-2130. Tema er Førstehjelp med fokus på barn.
  Mer info om oppmøtested og påmelding kommer i garderobene i forkant.
  Nye foreldre er også velkomne.

 • KUNSTUTSTILLING 12. MARS

  Vi markerer Barnehagedagen med vår årlige kunstutstilling 12. mars kl.1500-1630. Dere vil få anledning til å nyte kunst på alle avdelingene og kjøpe egne barns kunst. Inntekten går uavkortet til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.

 • SOMMERSTENGING 2019

  Det er nå vedtatt i SU at våre to uker med sommerstengning blir uke 29 og 30 for sommeren 2019

 • DUGNAD 20. og 22. september

  Årets første felles dugnad blir arrangert 20. og 22. september.
  Vi satser på mye utearbeid, men har også en del som skal gjøres innendørs.
  Velkommen!

 • AU ARRANGERER HØSTFEST 17. SEPT. 2018

  Au arrangerer høstfest for alle barn, søsken, foreldre og ansatte kl. 1600-1730.
  Påmelding og mer info om arrangementet kommer på plakat i garderoben.

 • FORELDREMØTE 28. AUGUST

  Barnehageårets første foreldremøte blir 28. august 2018 kl.1930-2130.
  En felles del for alle foreldre og så avdelingsvis etterpå.
  Velkommen!

 • PLANLEGGINGSDAGER 2018/2019

  Planleggingsdagene for barnehageåret 2018/2019 er nå vedtatt i SU