VESTSIDA

Telefonnr: 45286932

Vestsidå har 18 flotte barn i alderen 3 - 4 år. Barna deles inn i grupper om dagene. Noen er ute, og noen er inne, og vi fordeler oss på ulike rom, jobber med ulike aktiviteter.

Dagsrytme ( i grove trekk):
0830 Frokost på avdelingen. De som skal spise har med seg matboks.
0915 Felles samling eller aktivitet
0930 Deler oss i grupper og driver på med ulike aktiviteter
1100 Lunsj ( enten inne eller på tur)
1130 Hvilestund/ lesestund
1200 Utelek
1400 Lite måltid med frukt eller grønnsaker

Faste ukentlige aktiviteter:
Turdag ( ut på tur hele dagen)
Bibelsamling
Morgengym
Forming
Storsamling

Vi er opptatt av å skape variasjon i dagene, og vil at barna både skal oppleve å leke ute, og å leke inne, eller "jobbe" med ulike tema som vi holder på med.

Vi har barn fra flere ulike land, med ulike språk. Vi vektlegger derfor å jobbe mye med språk, og er bevisste hvordan vi snakker sammen med barna. Vi bruker tavle der vi tegner, piktogram for å fortelle hva som skal skje i løpet av dagen, synger sanger, leser bøker, spiller spill, og har et "ord- monster" som vi bruker med barna.