Sørvestsida

Telefonnr: 45286932

Sørvestsida har 13 flotte barn i alderen 4 - 5 år. Barna organiseres i grupper. Noen dager aldersinndelt og andre dager aldersblandet. Dette varierer ut fra aktivitet og tema.

Dagsrytme ( i grove trekk):
0830 Frokost på avdelingen. De som skal spise har med seg matboks.
0915 Felles samling eller aktivitet
0930 Deler oss i grupper og driver på med ulike aktiviteter
1100 Lunsj ( enten inne eller på tur)
1130 Hvilestund
1200 Utelek
1400 Lite måltid med frukt eller grønnsaker

Faste ukentlige aktiviteter:
Turdag ( ut på tur hele dagen)
Bibelsamling
Morgengym
Sang og musikk
Storsamling