ØSTSIDA

Tlf: 45 28 64 51 Turtlf: 45 28 71 02 Vi har 9 barn på avdelingen fra 1-3 år sammen med 3 voksne

Vi som jobber her, er opptatt av å få en god relasjon til hvert enkelt barn. Vi deler ofte barna inn i grupper, slik at vi ser alle barna, og blir godt kjent med dem. På den måten vet vi hva de enkelte barna liker, og hva de ikke liker. Vi lærer også hva de enkelte barna er flinke til, hva som er deres styrker (MI). I mindre grupper med barn er det  også lettere for barna å bli godt kjent med hverandre, og å begynne å leke med hverandre.

 Vi er opptatt av å være trygge, kloke, og gode voksne for barna, noe som innebærer både at vi er varme voksne, og at vi setter grenser for barna. Vi vil gjerne «ta barna» i å gjøre gode ting, feks at de hjelper hverandre, deler, er gode med hverandre, inviterer hverandre med i leken m.m. Vi legger vekt på å rose ønsket adferd, og på den måten blir det også mer av det, og det blir et godt miljø både for barn og voksne.

 De minste barna er i stor grad veldig kroppslige. Alt de opplever og erfarer er gjennom kroppen sin. Derfor legger vi også stor vekt på at barna skal få bruke kroppen sin, både ute og inne. Vi vil gjerne at barna er mest mulig på gulvet når de er inne, og ikke sitter for ofte med bordene med aktiviteter. Ellers legger vi vekt på å leke mest mulig ute. Alle trenger frisk luft, og barna får mer rom rundt seg for å utfolde seg både i lek og kreativitet når vi er ute. Da bruker de kroppen på en mer allsidig måte.

 De fleste barna ligger også og sover ute i vogner. 

 Dagene våre inneholder lek, frokost, utelek/innelek, (grupper), lunsj, sovetid/hviletid, lite måltid med frukt/grønt og noe til, lek ute/inne, og så blir barna hentet.