FORELDREMØTE 28. AUGUST

Barnehageårets første foreldremøte blir 28. august 2018 kl.1930-2130. En felles del for alle foreldre og så avdelingsvis etterpå. Velkommen!