OM HÅHOLEN BARNEHAGE

OM HÅHOLEN BARNEHAGE:

 

Barnehagen eies av en stiftelse.

Stiftelsen er tilknyttet Lura menighet 

Eiers visjon i forhold til det enkelte barnet:
"Skapt til å skape..."
Alle har samme menneskeverd. Barnehagen skal se på hvert barn som tenkende, følende og skapende mennesker med egne rettigheter og verdier.

Størrelsen på barnehagen:  4 grupper 
Fra høsten 2022 vil det være 50 barn fordelt på 4 avdelinger.
Sørsida: 9 barn 1-3 år
Østsida: 11 barn 1-4 år
Vestsida: 18 barn 3-5 år
Sørvestsida: 12 barn 4-6 år 
 

Historikk og filosofi:
Håholen barnehage er tegnet av arkitekt Hoem, og startet opp i 1985. Bygget er utformet med tanke på samarbeid og felles tenking på tvers av avdelingene. Dette er en grunnleggende idé for driften. Det er et mål å forbli en liten barnehage der alle kjenner alle ,og bryr seg om hverandre. Det store kjøkkenet gjør det mulig å ha trivelige storsamlinger som ofte domineres av musikk og sangglede. Den åpne løsningen gjør det også mulig å inkludere og organisere rundt barn som trenger spesiell tilrettelegging av tilbudet.
Avdelingene har ulik fysisk utforming, med vekt på forskjell i utstyr og lekemateriell. Dette sikrer variasjon enten det gjelder besøk eller skifte til annen avdeling.

Plassering:
Barnehagen ligger på Vibemyr, like ved Rundeskogen, omgitt av sykkel-og gangstier. Nærmeste naboer er Lura kirke, eldreboliger og enkelte næringsbygg.
Beliggenheten så nær skogen gir spennende muligheter for varierte opplevelser, lek og læring.

Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 07:30-16:30
Det kan søkes om å begynne kl. 07:15
Søknad om plass: Årlig søknadsfrist for hvert hovedopptak er 1. februar
Samordnet opptak: Søkere benytter samme søknadskjema som ligger på Sandnes kommunes hjemmeside.