ØSTSIDA

Tlf: 45286451 Barnehageåret 22/23 går det 11 barn på avdelingen fra 1-4 år sammen med 3 voksne. Barnegruppen i år består av barn født i 2019, 2020 og 2021.

Omsorg for det enkelte barn er viktig hos oss. Vi legger vekt på å se den enkelte, nærhet og kos, stell, mat og hvile. Vi legger vekt på gode og trygge relasjoner mellom barn og voksne. De voksne etterstreber å være gode rollemodeller for barna, som setter positive grenser på en varm og trygg måte for barna. 

Leken har ein stor plass i hverdagen i barnehagen. Vi legger ofte til rette for lek ut fra barns sine egne ønsker og initiativ, men har også organisert lek i mindre grupper der vi voksne har fokus på hjelpe barna å utvikle leken videre med innspill og materiell. Barna lærer mye ved å utforske ulike materialer, eksperimentere, observere andre, herme og imitere hverandre. Vi legger vekt på å legge til rette for ulike aktiviteter og et variert lekemiljø både inne og ute. På barnehagens uteområde, har vi både lekeapparater, sandkasse, busker, plommetre og jordbæråker. Vi har ulike underlag, både asfalt, belegningsstein, treplatting, grus, gress og ulendt terreng. Vi har flat bakke tilrettelagt for sykling, og vi har en liten haug som er perfekt for de minste barnas første småturer. Tett ved barnehagen ligger også rundeskogen som gir oss gode muligheter til fysiske utfoldelser og spennende opplevelser når vi etter hvert beveger oss utenfor barnehageporten på de første småturene i nærområdet.

Sosial kompetanse er og et av våre hovedfokus. Det å kunne ta positiv kontakt og fungere sammen i gruppa. Det tidlege grunnlaget for vennskap og sosialt samspill lærer barnet tidleg og gjennom mange av dagliglivets opplevelser. Barnet skal oppleve både å bli respektert og anerkjent,- og vise hensyn og respekt for dei andre i gruppa.

Språket har en sentral plass på småbarnsavdelingene,- alt frå kroppsspråk/uttrykk, lyder og til enkelte ord og setninger. Lek med sang, musikk, rytme, regler og ord er viktig for at det enkelte barn skal oppleve glede og mestring av språket og bli forstått. 

Dagsrytme:

 • 07.30 Barnehagen åpner

 • 08.15 Felles frokost for de som har med matpakke

 • 09.00 Utelek, grupper eller andre aktiviteter inne

 • 10.30 Bleieskift

 • 11.00 Lunsj (Smøremåltid. Varmlunsj hver fredag)

 • 11.30 Sove/hviletid

 • 13.30 Bleieskift

 • 14.00 Fruktmåltid med noe ekstra (påsmurt brødskive, havregrynsgrøt, yoghurt og gryn, kavring e.l.)

 • 15.00 Lek ute eller inne

 • 16.30 Barnehagen stenger

Ukentlige aktiviteter:

 • Turdag

 • Bibelsamling/Temasamlinger

 • Musikk og bevegelse

 • Formingsaktivitet

 • Storsamling

Dagsrytmen er bare veiledende og i grove trekk slik vi pleier å gjøre det. Det varierer litt fra dag til dag om vi er ute på formiddag eller på ettermiddag, både ut fra været, og ut fra eventuelle andre aktiviteter.. Noen ganger går vi ut to ganger. I forhold til rutiner for bleieskift/toalett tilpasser vi selvsagt til hvert enkelt barn ved behov. De fleste barna sover ute i vogner. Foreldre må ordne med vogn til sitt barn selv, og denne kan selvsagt tas med hjem i helger og ved behov. Vi har et stort, oppvarmet og tørt vognskur hvor den kan oppbevares trygt dersom det er ønskelig å ha den stående her. Dersom barn har sluttet å sove på dagtid legger vi til rette for en liten hvilestund på avdelingen med dempet belysning, tepper, puter (og evt tutt og kosedyr), rolig musikk, eventyr eller boklesing.