SØRVESTSIDA

Telefonnr: 452 87 102 Sørvest har 12 flotte barn i alderen 5-6 år og 2 voksne. Barnegruppen dette barnehageåret består av barn som er født i 2017.

Barna organiseres ofte i grupper. Noen dager aldersinndelt og andre dager aldersblandet. Dette varierer ut fra aktivitet og tema. Avdelingen er fysisk adskilt fra resten av huset ved at den har sin base i en liten hytte ute på barnehageområdet Denne hytta kaller vi “lavvoen”. Avdelingen består at et stort rom med god takhøyde, en liten kjøkkenkrok, en garderobekrok, et vindfang og et toalett. Avdelingen er med andre ord nært knyttet til uteområdet, og vi oppholder oss mye utendørs, både gruppevis, men også hele barnegruppen. Vi bruker også ofte barnehagens “ekte” lavvo, som vi slår opp enten på plenen, i skogkanten rett utenfor barnehagen eller på tur i skogen. Avdelingen har også tilgang til grupperom og formingsrom inne i hovedbygget som vi bruker jevnlig. 

Dagsrytme ( i grove trekk):

 • 0730 Barnehagen åpner
 • 0830 Frokost på avdelingen. De som skal spise har med seg matboks.

 • 0915 Felles samling eller aktivitet

 • 0930 Deler oss i grupper og har ulike aktiviteter

 • 1100 Lunsj ( enten inne eller på tur)

 • 1130 Utelek

 • 1400 Lite måltid med frukt eller grønnsaker og noe ekstra

 • 1630 Barnehagen stenger

Faste ukentlige aktiviteter:

 • Turdag (ut på tur hele dagen)

 • Bibelsamling

 • Morgengym

 • Storsamling

 • Førskolegruppe (på vårhalvåret)