FORELDREMØTE 29. AUGUST

Velkommen til foreldremøte torsdag 29. august 2019 kl.19-21 Vi møtes på kjøkken for litt felles informasjon. Deretter går vi avdelingsvis.