Fasteaksjonen 2021

Fredag var hele barnehagen samlet i ett rom igjen for første gang på en god stund. Denne gangen var det i kirken hvor vi var samlet for å motta fastebøssene til årets fasteaksjon.

Det siste året har vært annerledes for alle, og det har ikke akkurat vert overflod av verken storsamlinger og felles arrangementer. Mange av våre fine tradisjoner har foregått avdelingsvis, og vi har vært nødt til å være kreative for å finne gode løsninger. Nå har det imidlertid heldigvis åpnet såpass opp at vi endelig kunne samles (og sitte kohortvis) i kirken og få en liten kickstart på årets fasteaksjon. Nok en gang stelte kateket Marianne i stand en fin samling for oss. Vi fikk blant annet se video og høre om fem år gamle Champo fra Zambia og familien hennes. Før måtte de drikke skittent vann fra elven, men nå har landsbyen hennes gjennom støtte fra Kirkens nødhjelp fått rent drikkevann. Det er fint å se hvordan vi kan hjelpe andre slik at andre, som ikke har det like godt som oss, kan få det bedre. Nå har vi fått med oss fastebøsser tilbake til barnehagen, og skal de kommende ukene ha fastesamlinger, hvor alle kan få være med å gi penger til andre som trenger det, slik at flere kan få rent vann. Vi vil gjennom disse samlingene ha særlig fokus på det å dele med andre, og kjenne gleden av å gi.