Internasjonal uke

I Håholen Barnehage er vi stolt av å ha mange nasjonaliteter representert. Dette er noe vi vier ekstra stort fokus på internasjonal uke som vi markerer hver høst.

Denne uken blir vi kjent med de ulike nasjonalitetene som er representert i barnegruppen og barna får vise stolt frem hvilket land de stammer fra. Vi snakker om at alle er ulike men at alle har samme rettigheter og er like mye verdt.

I løpet av uken har vi internasjonal sporløype hvor vi får prøve oss på den nye kunnskap om de ulike nasjonalitetene vi har lært om.

Uken avsluttes med en internasjonal buffet med nydelig mat som mange snille foreldre har tatt med og vil dele med oss fra sitt hjemland.