Høsttakkefest

I Håholen Barnehage har vi tradisjon for å feire høsttakkefest hver høst. Festen starter oppe i kirka, hvor kateket Marianne leder oss gjennom en fin takkesamling. Vest avdeling fikk komme fremførte flotte høstsanger.

I forkant av høsttakkefesten er det mange forberedelser som skal gjøres. Vi pynter avdelingene med både naturmaterialer og selvlagd kunst.

Vi skjærer opp grønnsaker til den store lapskausen som er skal bli festmåltidet - alle får hjelpe til.

På den store dagen, tar alle barna med en frukt eller grønnsak som de bærer med seg til festen i kirka. Mens foreldrene venter i salen, går vi i prosesjon inn i kirkerommet og hver og en får legge fra seg det de har tatt med i en stor kurv fremme i kirken.

 

Noen frukter er som regel allerede halvspist ved ankomst. Resten vasker vi og skjærer opp til fruktfatet etter lapskausmåltidet på festen som fortsetter i barnehagen.