Advent i Håholen

Advent er en magisk tid her i barnehagen. Med adventssamlinger hver dag hvor vi trekker adventskalender med julesanger og tenner lys, skaper vi sammen den gode stemningen med forventninger om hva julen har å by på. Vi legger alt annet til side og legger til rette for ro og gode opplevelser i stedet for julestri.

I barnehagen har vi mest fokus på nisser og nissesanger første del av desember, før vi gradvis flytter fokus mer og mer over på juleevangeliget. I løpet av første uken har vi nissefest. Da spiser vi nissegrøten på gulvet.

Desember er mørketid. Da er det kjekt og lærerrikt med en refleksløype i skogen. 

Julegudstjeneste i Lura kirke.

4- og 5-åringene pleier å gå i Luciatog både i barnehagen, på Lucia-fest for foreldre og øvrig familie, og rundt i nabolaget. Her er de på besøk hos de eldre på Rundeskogen Bo- og aktivitetssenter.

Overskuddet etter Luciafesten gir vi årlig til Frelsesarmeen. Det er viktig med fokus på gleden ved å gi. Frelsesarmeen kom på besøk og deltok på en adventssamling hvor vi fikk putte pengene på gryta, og de viste bilder og fortalte om hvordan pengene brukes til å hjelpe andre. 

Og så fikk vi litt snø. Om enn det er aldri så lite,så utnytter vi det så godt vi kan. 

Rett før jul reiste de eldste barna inn til Stavanger konserthus og var på julekonsert med Stavanger symfoniorkester. Det var en stor og flott opplevelse.