PLANLEGGINGSDAGER 2018/2019

Planleggingsdagene for barnehageåret 2018/2019 er nå vedtatt i SU

17. august
15. og 16. november
2. januar
23. april